Kursmeny
Stroppekurs
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører
G3 Sving-/Portalkranfører
G4 Traverskranfører
G5 Offshorekranfører
G8 Lastebilkranfører
G20 Fastmontert kran
G11 Kontrollør løfteredskap
Truckfører
Rigger
Baseoperatør
Pakking, sikring og transport av last
VHF - Begrenset radiotelefoni
Kranfag, lærlinger
Kran og løfteoperasjonsfaget, praksiskandidater
G5 OFFSHOREKRAN SIMULATOR
Annet
Sertifiseringer
Diverse
LENKERG1 MOBILKRANFØRER TEORETISK OG PRAKTISK OPPLÆRING

Modul 1.1, 2.3, 2.4, 3.4, 4.4


Teori-/praksiskurs:
Varighet:
4 uker

 

Opptakskrav:
- Være fylt 18 år og inneha førerkort klasse B


Kurset er inndelt på følgende måte:
1. uke:   Mandag-onsdag:      24 t løfteredskap teori 
             Torsdag-fredag:       16 t praktisk bruk
2. uke:   Mandag: Fri

             Tirsdag- fredag:       32 t mobilkran teori (dekker også teorien for G8, G20,

                                           samt teleskoptruck C1 og C2) 
3. uke:   Mandag-fredag:       40 t praksis
4. uke:   Mandag-torsdag:     40 t praksis


Kranteorien dekker også teorien for G8 og G20F.

 

Kurset starter hver dag kl. 0800 og varer til kl. 1530.

 

Kurset avsluttes med teoriprøve fredag i 2. uke og praktisk kjøreprøve ved kursslutt.


For å kunne kjøre mobilkran (motorredskap) på veg gjelder følgende forskrift i vegtrafikkloven:

I tillegg til klasse B kreves C1 (for de som har fått C1 påført sertifikatet før 1.jan. 2005)

I tillegg til klasse B kreves C (for de som har fått C1 påført sertifikatet etter 1.jan. 2005)

 

Du kan lese mer om dette i forskriften om førerkort

 

Eleven må ved kursstart ha med følgende:
- Vernesko

 

 

 


Kursprogram
Opplæringsplaner
Nyheter
Kurs Våren 2024
Kurspåmelding via Kursguiden
Ståltaukurs
NORSOK kurs
Offshorekransimulator i stadig utvikling